Pod pojmom dezinfekcia všeobecne chápeme odstránenie choroboplodných zárodkov vo vonkajšom prostredí, z predmetov alebo z povrchu kože pred operáciou pomocou fyzikálnych a chemických dezinfekčných prostriedkov, varom, horúcou parou, ionizujúceho žiarenia a podobne. Dezinfekčné látky vo všeobecnosti sú látky určené na elimináciu, alebo aspoň tlmenie rastu baktérií, prípadne vírusov, ktoré ohrozujú zdravie ľudí, zvierat. Slúžia na preventívne účely, ale aj pri akútnom ohrození v dôsledku výskytu infekcií, na asanáciu príslušných priestorov, bazénov, pôdy a predmetov.

Ozonova dezinfekcia

Na ošetrenie pokožky nie sú väčšinou použiteľné. Existujú rôzne chemické typy. Patria sem krezoly, chlór na dezinfekciu pitnej vody, technické chlórnany, teda chlórnan sodný a chlórové vápno a chlóramíny ako napríklad chlóramín B, to je N – chlórbenzénsulfonamid sodný. V súčasnosti sa používajú najmä chlorisokyanuráty, roztoky solibilizovaného jódu, kyselina peroxooctová, organická zlúčenina cínu, rôzne kvartérne amóniové zlúčeniny. Upratovací servis Grant, ktorý sa venuje upratovaniu v Popravde, vo Vysokých Tatrách, v Kežmarku a Spišskej Novej Vsi, poskytuje v rámci svojich služieb aj vykonávanie priemyselnej dezinfekcie, ktorá je vykonávaná expresne. Dezinfekcia priestorov je vykonaná do dvadsiatich štyroch hodín, čo je skutočne obdivuhodná rýchlosť! Chemická dezinfekcia priestorov je vykonávaná postrekom. Taktiež si môžete zarezervovať dezinfekciu ozónom. Tá je vykonávaná generátorom ozónu.

Dezinfekcia

Dezinfekcia ozónom prebieha tak, že v danom uzavretom priestore sa spomínaným generátorom vyprodukuje potrebné množstvo ozónu. Toto množstvo závisí od veľkosti plochy. Rovnako ako chemická dezinfekcia, i dezinfekcia ozónom dezinfikuje predmety. Tiež vzduch v tomto priestore. Niet efektívnejšej dezinfekcie pri likvidácii vírusov ako je táto dezinfekcia ozónom. Spoľahlivo ničí koronavírus typu SARS, baktérie, plesne aj roztoče. Ozón ako plyn prenikne úplne všade a úžasne na ňom je, že po dezinfekcii sa sám premení na kyslík. Pri ozónovej dezinfekcii nesmú byť v miestnosti ľudia, zvieratá ani rastliny.